Методична робота

Досвід роботи Спєвакової Т.Г

Науково-методична робота з педкадрами

МЕТА: підвищення науково –теоретичного та методичного рівня, генерація нових ідей, перетворення їх в практику.

з/п

Заходи Термін Відповідальний
1. «Визначення пріоритетних напрямків роботи колективу на рік».

 

1.Аналіз реалізації  Базового компоненту дошкільної  освіти,  програми розвитку дітей дошкільного  віку «Українське довкілля» у 2020-2021 н.р.

2.Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО  на 2021 -2022 навчальний рік.

3. Обговорення та затвердження «Освітньої програми» ЗДО на 2021-2022 навчальний рік.

4.Обговорення та затвердження:

— план заходів щодо запобігання та протидії боулінгу в ЗДО;

— Положення про порядок розгляду  випадків боулінгу в ЗДО;

— Положення про моніторинг якості освіти» ЗДО;

— Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗДО;

— заходів щодо зміцнення здоров’я дітей ;

— форми планування освітньої роботи;

— режиму дня та розкладу занять вікових груп;

5. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу.

6. Аналіз проведення літнього  оздоровчого періоду.

7.Ознайомлення з орієнтовним планом атестації та проходженням курсової перепідготовки.

08. 2021  

 

 

директор

 

 

 

вихователь — методист

 

вихователь- методист

 

вихователь — методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

директор

 

 2. Тема: «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: особливості освітньо — виховного процесу».

 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Логіко – математичний розвиток та його значимість у дошкільному віці.

3.Створення умов  та використання різних засобів для формування логіко — математичної компетентності дітей дошкільного віку.

4.Логіко-математичний розвиток дошкільників як складова готовності до навчання в новій українській школі».

5. Формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку9з досвіду роботи).

6. Про ефективне використання паличок Кьюзинера для розвитку логіко-математичної компетентності  дошкільників.

 7.Про стан роботи з логіко — математичного розвитку.

11.2021  

 

 

 

директор

 

вихователь — методист

вихователь — методист

 

 

директор

 

 

 

вихователь

 

 

вихователь

 

 

 

вихователь — методист

3.  Тема: «Театрально – ігрова діяльність в умовах ДНЗ».

 

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Роль театрального мистецтва і театралізованої діяльності у формуванні особистості дошкільника.

3.Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих  здібностей дітей.

4.Театрально освітній простір – необхідна передумова формування творчої дитини.

5.Організація умов для театралізованої діяльності (з досвіду роботи).

6. Про стан роботи з організації  умов для театралізованої діяльності дітей..

02.2022  

 

 

директор

 

вихователь-методист

 

вихователь

 

вихователь-методист

 

вихователь

 

вихователь-методист

4. «Ознайомлення  дошкільників з державними та народними символами. Результативність освітньо – виховного, фізкультурно — оздоровчого процесу за навчальний рік».

1.Про виконання рішень попередньої    педагогічної ради.

2.Ознайомлення дошкільників з державними та народними символами та оберегами.

3.Реалізація програмових завдань( за результатами моніторингу та педагогічної діагностики).

4. Аналіз захворюваності  та результати    фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО (за результатами медико-педагогічного контролю).

5. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі.

6. Про проведення комплексної перевірки стану освітньо – виховного процесу в групі № 1 старший  дошкільний вік.

7. Затвердження плану на літній оздоровчий період.

05. 2022  

 

 

 

 

директор

 

вихователь

 

 

вихователь-методист

 

старша медична сестра

 

 

психолог

 

 

вихователь-методист

 


Педагогічний колектив ДНЗ № 143 « Квітковий»

Завідувач: Спєвакова Тетяна Георгіївна

Функціонує п’ять груп.

В 2021/2022  н. р. навчально-виховний процес здійснює 12 педагогічних працівників, з них:

1 – музичний керівник;

9 – вихователів;

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників ДНЗ

Кількість педагогів станом на  2021/2022 н.р.

 (за категоріями)

2021/2022
Спеціаліст І категорії 4
Спеціаліст ІІ категорії 1
Спеціаліст 1
Тарифікаційний розряд (11) 1
Тарифікаційний розряд (10) 4
Тарифікаційний розряд (7) 1

 

 

 

Форми організації методичної роботи з вихователями

 

                                   

Телефон

(061) 286-24-56

Режим роботи закладу:

Понеділок – 6.30 – 18. 30
Вівторок – 6.30 – 18. 30
Середа – 6.30 – 18. 30
Четвер – 6.30 – 18. 30
П’ятниця – 6.30 – 18. 30
Субота – вихідний
Неділя – вихідний

Адреса:

вул. Памірська 93
м. Запоріжжя, Україна

Розположення

Click to open a larger map